Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA
Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA
Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA

Ambulanta
Safe Medic

U našoj ambulanti Safe Medic nudimo ambulantne usluge, dijagnostičke preglede, sanitetski prevoz pacijenata, kao i medicinske i patronažne sestre, koja će doći u dogovoreno vreme  kod Vas.

 

Lekarska ordinacija

 

Ambulanta Safe Medic osnovana je kao ustanova koja se primarno bavi opštom medicinom i unapredjenjem zdravlja.

Ambulanta Safe Medic takodje nudi usluge patronažne službe, kućnog lečenja.

Ova usluga je namenjena za nepokretne osobe ili osobe koje imaju otežano kretanje, ili zdravstvo stanje jednostavno ne dozvoljava dolazak u našu ambulantu na pregled.

Za nepokretne pacijente ili pacijente sa otežanim kretanjem nudimo uslugu sanitetskog prevoza savremenim sanitetskim vozilima uz medicinsku pratnju.

Vaša Ambulanta Safe MedicSanitetski prevoz pacijenata
Za svakog pacijenta je od izuzetne važnosti da može da bude prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu u svakom trenutku. U okviru naše ambulante Safe Medic posluje sanitetska služba, koja je... VIŠE INFORMACIJA

EKG pregled na terenu
Elektrokardiogram srca podrazumeva da se snima srčana aktivnost, te se mogu uočiti brzina pulsa, ritmičnost rada ovog mišića, i druge validne karakteristike za postavljanje dijagnoze. Na telo... VIŠE INFORMACIJA

Spirometrijsa dijagnostika Safe Medical
U ambulanti Safe Medic spirometrija se koristi rutinski u svakodnevnoj kliičkoj praksi.Spirometrijski test pruža podatke koji pomažu pri dijagnostikovanju plućnih bolesti i omogućava praćenje... VIŠE INFORMACIJA

Zamena kese i diska stome
Stoma predstavlja hiruški izveden otvor koji vodi od unutrašnjih organa ka spoljašnjosti preko stomaka pacijenta. Stoma služi da preusmeri fekalije iz creva napolje kroz otvor na stomaku.Navikavanje... VIŠE INFORMACIJA

Majersov koktel infuzija
Vitaminske infuzije su postale pravi hit u svetu, i mnoge poznate ličnosti upražnjavaju ovaj vid regeneracije čitavog organizma.Koktel vitamina u obliku infuzionog rastvora omogućava osobi da... VIŠE INFORMACIJA

Vakcina protiv gripa
Vakcina protiv gripa je poželjna za sve pacijente koji se smatraju rizičnim grupama, ili jednostavno kao vid preventive, onda kada je epidemija u toku.Grip je bolest koja može da bude fatalna za... VIŠE INFORMACIJA


Vitaminske infuzije - Myers Cocktail

Skidanje konaca (šavovi)

Spirometrijska dijagnostika i kontrola

Davanje infuzione terapije
Share
Copyright © 2023, Safe Medic. Developed by Animat studio.