Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA
Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA
Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA

Ambulanta
Safe Medic

U našoj ambulanti Safe Medic nudimo ambulantne usluge, dijagnostičke preglede, sanitetski prevoz pacijenata, kao i medicinske i patronažne sestre, koja će doći u dogovoreno vreme  kod Vas.

 

Lekarska ordinacija

 

Ambulanta Safe Medic osnovana je kao ustanova koja se primarno bavi opštom medicinom i unapredjenjem zdravlja.

Ambulanta Safe Medic takodje nudi usluge patronažne službe, kućnog lečenja.

Ova usluga je namenjena za nepokretne osobe ili osobe koje imaju otežano kretanje, ili zdravstvo stanje jednostavno ne dozvoljava dolazak u našu ambulantu na pregled.

Za nepokretne pacijente ili pacijente sa otežanim kretanjem nudimo uslugu sanitetskog prevoza savremenim sanitetskim vozilima uz medicinsku pratnju.

Vaša Ambulanta Safe MedicSkidanje konaca - šavova
Skidanje konaca - šavova nakon operacijeSkidanje konaca se obavlja nakon operacije, ili ušivanja. Ovaj postupak je potreban za neresorptivne konce, odnosno, one koji ne mogu da otpadnu sami od sebe....

Kućna nega - patronaža
Mnogo je različitih slučajeva kada je potrebna patronaža, odnosno, patronažna služba. U najkraćim crtama, ova usluga znači da će medicinska sestra ili lekari određene specijalnosti, doći na vašu...

Davanje injekcija Safe Medical
Kada kažemo davanje injekcija, tada se misli na korišćenje igle, šprica, i leka koji je prepisan, a nalazi se rastvoren u tečnosti. Lek se ubrizgava u špric i onda se putem igle koja je šuplja...

Spirometrijsa dijagnostika Safe Medical
U ambulanti Safe Medic spirometrija se koristi rutinski u svakodnevnoj kliičkoj praksi.Spirometrijski test pruža podatke koji pomažu pri dijagnostikovanju plućnih bolesti i omogućava praćenje...

Vakcina protiv gripa
Vakcina protiv gripa je poželjna za sve pacijente koji se smatraju rizičnim grupama, ili jednostavno kao vid preventive, onda kada je epidemija u toku.Grip je bolest koja može da bude fatalna za...

Inhalacija - ambulanta Safe Medical
Inhalacija je odličan vid lečenja kada pacijent ima respiratornu infekciju. To mogu da budu oštećenja sluznice nosa, grla i ostalih delova disajnih puteva.Pacijent udiše lekovite supstance, tako da...


Davanje injekcija i preventivna vakcinacija

Merenje i kontrola krvnog pritiska

Medicinski nadzor (kućno lečenje)

Vitaminske infuzije - Myers Cocktail
Share
Copyright © 2023, Safe Medic. Developed by Animat studio.