Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA
Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA
Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA

Ambulanta
Safe Medic

U našoj ambulanti Safe Medic nudimo ambulantne usluge, dijagnostičke preglede, sanitetski prevoz pacijenata, kao i medicinske i patronažne sestre, koja će doći u dogovoreno vreme  kod Vas.

 

Lekarska ordinacija

 

Ambulanta Safe Medic osnovana je kao ustanova koja se primarno bavi opštom medicinom i unapredjenjem zdravlja.

Ambulanta Safe Medic takodje nudi usluge patronažne službe, kućnog lečenja.

Ova usluga je namenjena za nepokretne osobe ili osobe koje imaju otežano kretanje, ili zdravstvo stanje jednostavno ne dozvoljava dolazak u našu ambulantu na pregled.

Za nepokretne pacijente ili pacijente sa otežanim kretanjem nudimo uslugu sanitetskog prevoza savremenim sanitetskim vozilima uz medicinsku pratnju.

Vaša Ambulanta Safe MedicPrevijanje, obrada rana i dekubita
U našoj ambulanti možete dobiti uslugu previjanja i obrade rana. Takodje, ranu mora previjati adekvatno obučeno osoblje kako bi moglo da prepozna odredjene promene na rani. Previnaje nakon...

Vakcina protiv gripa
Vakcina protiv gripa je poželjna za sve pacijente koji se smatraju rizičnim grupama, ili jednostavno kao vid preventive, onda kada je epidemija u toku.Grip je bolest koja može da bude fatalna za...

Zamena i plasiranje urinarnih katetera
Zamenu i plasiranje urinarnih katetera možemo da obavimo u našoj ambulanti ili u kućnim uslovima. Ovaj posao obavlja naša patronažna služba, tj. naše obučene medicinske sestrei i medicinski tehničari...

Spirometrijsa dijagnostika Safe Medical
U ambulanti Safe Medic spirometrija se koristi rutinski u svakodnevnoj kliičkoj praksi.Spirometrijski test pruža podatke koji pomažu pri dijagnostikovanju plućnih bolesti i omogućava praćenje...

Zamena kese i diska stome
Stoma predstavlja hiruški izveden otvor koji vodi od unutrašnjih organa ka spoljašnjosti preko stomaka pacijenta. Stoma služi da preusmeri fekalije iz creva napolje kroz otvor na stomaku.Navikavanje...

Sanitetski prevoz pacijenata
Za svakog pacijenta je od izuzetne važnosti da može da bude prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu u svakom trenutku. U okviru naše ambulante Safe Medic posluje sanitetska služba, koja je...


Davanje injekcija i preventivna vakcinacija

Previjanje i skidanje konaca

Merenje i kontrola krvnog pritiska

Vitaminske infuzije - Myers Cocktail
Share
Copyright © 2023, Safe Medic. Developed by Animat studio.