Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA
Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA
Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA

Ambulanta Safe Medic


U našoj ambulanti Safe Medic nudimo ambulantne usluge, dijagnostičke preglede, sanitetski prevoz pacijenata, kao i medicinske i patronažne sestre, koja će doći u dogovoreno vreme  kod Vas.

 

Lekarska ordinacija

Ambulanta Safe Medic

Ambulanta Safe Medic osnovana je kao ustanova koja se primarno bavi opštom medicinom i unapredjenjem zdravlja.

Ambulanta Safe Medic takodje nudi usluge patronažne službe, kućnog lečenja.

Ova usluga je namenjena za nepokretne osobe ili osobe koje imaju otežano kretanje, ili zdravstvo stanje jednostavno ne dozvoljava dolazak u našu ambulantu na pregled.

Za nepokretne pacijente ili pacijente sa otežanim kretanjem nudimo uslugu sanitetskog prevoza savremenim sanitetskim vozilima uz medicinsku pratnju.

Vaša Ambulanta Safe MedicDavanje infuzione terapije
Davanje infuzione terapije (uz obavezan pregled lekara)Davanje infuzije se primenjuje kod mnogih stanja i bolesti, kada se uobičajenom (enteralnom) ishranom, ne mogu nadoknaditi elektroliti,...

EKG pregled na terenu
Elektrokardiogram srca podrazumeva da se snima srčana aktivnost, te se mogu uočiti brzina pulsa, ritmičnost rada ovog mišića, i druge validne karakteristike za postavljanje dijagnoze. Na telo...

Sanitetski prevoz pacijenata
Sanitetski prevoz pacijenata za brzu i bezbednu medicinsku pomoć u Beogradu - Safe MedicSanitetski prevoz pacijenata igra ključnu ulogu u obezbeđivanju bezbednosti i udobnosti za osobe koje su...

Kućna nega - patronaža
Mnogo je različitih slučajeva kada je potrebna patronaža, odnosno, patronažna služba. U najkraćim crtama, ova usluga znači da će medicinska sestra ili lekari određene specijalnosti, doći na vašu...

Previjanje, obrada rana i dekubita
Kvalitetno Previjanje Rana - Brza Pomoć i Stručna NegaU našoj ambulanti možete dobiti uslugu previjanja i obrade rana. Takodje, ranu mora previjati adekvatno obučeno osoblje kako bi moglo da...

Vitaminsa infuzija
Vitaminske infuzije su postale pravi hit u svetu, i mnoge poznate ličnosti upražnjavaju ovaj vid regeneracije čitavog organizma.Koktel vitamina u obliku infuzionog rastvora omogućava osobi da...

Inhalacija - ambulanta Safe Medical
Inhalacija je odličan vid lečenja kada pacijent ima respiratornu infekciju. To mogu da budu oštećenja sluznice nosa, grla i ostalih delova disajnih puteva.Pacijent udiše lekovite supstance, tako da...

Davanje injekcija Safe Medical
Davanje injekcija predstavlja uobičajeni medicinski postupak koji se koristi za primenu lekova, vakcina ili drugih supstanci direktno u pacijentovo telo. Ova procedura se primenjuje širom sveta i...

Vakcina protiv gripa
Vakcina protiv gripa je poželjna za sve pacijente koji se smatraju rizičnim grupama, ili jednostavno kao vid preventive, onda kada je epidemija u toku.Grip je bolest koja može da bude fatalna za...


Vitaminske infuzije - Myers Cocktail

Davanje injekcija i preventivna vakcinacija

Previjanje i skidanje konaca

Davanje infuzione terapije
Copyright © 2024, Safe Medic. Developed by Animat studio.