Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA
Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA
Safe-Medic-Ambulanta.png
AMBULANTA

Lekarska ordinacija Safe Medic


U našoj Lekarskoj ordinaciji Safe Medic nudimo ambulantne usluge, dijagnostičke preglede, sanitetski prevoz pacijenata, kao i medicinske i patronažne sestre, koja će doći u dogovoreno vreme  kod Vas.

 

Lekarska ordinacija

Lekarska Ordinacija Safe Medic

Lekarska Ordinacija Safe Medic osnovana je kao ustanova koja se primarno bavi opštom medicinom i unapredjenjem zdravlja.

Lekarska Ordinacija Safe Medic takodje nudi usluge patronažne službe, kućnog lečenja.

Ova usluga je namenjena za nepokretne osobe ili osobe koje imaju otežano kretanje, ili zdravstvo stanje jednostavno ne dozvoljava dolazak u našu ambulantu na pregled.

Za nepokretne pacijente ili pacijente sa otežanim kretanjem nudimo uslugu sanitetskog prevoza savremenim sanitetskim vozilima uz medicinsku pratnju.

Vaša Lekarska Ordinacija Safe MedicPregled lekara opšte prakse Safe Medical
Pregled lekara opšte prakse (opšti pregledi)Pregled lekara opšte specijalnosti je nešto sa čim smo se svi susreli još kao deca, kada nas zaboli grlo ili stomak, na primer. Ovaj lekar je naša prva...

Konsultacije i organizacija specijalističkih pregleda
Konsultacije i organizacija specijalističkih pregleda u saradnji sa mnogobrojnim zdravstvenim ustanovama (konsultativni pregledi interniste, kardiologa, pulmologa, neurologa) Specijalistički...

Pregled lekara na terenu - kućne posete
Pregled lekara na terenu (Vašoj adresi) kućne posete lekara Zdravlje je neprocenjivo bogatstvo, ali mnogi od nas, nažalost, nauče da to stanje cene tek onda kada ga izgube. Mens sana in corpore...

Davanje infuzione terapije
Davanje infuzione terapije (uz obavezan pregled lekara)Davanje infuzije se primenjuje kod mnogih stanja i bolesti, kada se uobičajenom (enteralnom) ishranom, ne mogu nadoknaditi elektroliti,...

EKG pregled na terenu
Elektrokardiogram srca podrazumeva da se snima srčana aktivnost, te se mogu uočiti brzina pulsa, ritmičnost rada ovog mišića, i druge validne karakteristike za postavljanje dijagnoze. Na telo...

Ultrazvuk Safe Medical
Kada osećamo da sa našim telom nešto nije u redu, to je znak da treba da se javimo lekaru i to što pre. Razlog se krije u tome da sve što se otkrije na vreme, svaki poremećaj funkcionisanja nekog...

Sanitetski prevoz pacijenata
Sanitetski prevoz pacijenata za brzu i bezbednu medicinsku pomoć u Beogradu - Safe MedicSanitetski prevoz pacijenata igra ključnu ulogu u obezbeđivanju bezbednosti i udobnosti za osobe koje su...

Kućna nega - patronaža
Mnogo je različitih slučajeva kada je potrebna patronaža, odnosno, patronažna služba. U najkraćim crtama, ova usluga znači da će medicinska sestra ili lekari određene specijalnosti, doći na vašu...

Previjanje, obrada rana i dekubita
Kvalitetno Previjanje Rana - Brza Pomoć i Stručna NegaU našoj ambulanti možete dobiti uslugu previjanja i obrade rana. Takodje, ranu mora previjati adekvatno obučeno osoblje kako bi moglo da...


Davanje injekcija i preventivna vakcinacija

Merenje i kontrola krvnog pritiska

Holter EKG - Holter krvnog pritiska

Davanje infuzione terapije
Copyright © 2024, Safe Medic. Developed by Animat studio.