Mnogo je različitih slučajeva kada je potrebna patronaža, odnosno, patronažna služba. U najkraćim crtama, ova usluga znači da će medicinska sestra ili lekari određene specijalnosti, doći na vašu adresu i pružiti vam pomoć i negu.

Postoje uobičajeni slučajevi, kada je potrebno samo dati injekciju pacijentu i to recimo zbog ukočenosti kičme, kada on nije u stanju sam da ode do doma zdravlja. Isto tako, i druga zdravstvena stanja zahtevaju da se injekcija aplicira u kućnim uslovima, i to može da obavi samo stručno lice.

patronaza 01

 

Ono što nas preporučuje, jeste kadar kojim raspolažemo, pošto su u pitanju vrhunske medinske sestre i medicinski tehničari, koji su iskusni, marljivi, i trude se da na svaki mogući način olakšaju bolest osobi kojoj se pruža nega.

Česte su situacije kada je neophodno da se plasira kateter ili da se isti zameni, i sve je to u delokrugu patronažne službe. 

Ako pogledamo psihologiju ljudi, a kada se radi o bolestima, videćemo da značajan broj osoba želi da se leči u udobnosti svog doma. Kada se nalazimo kod svoje kuće, to nam daje osećaj sigurnosti, jer smo na svom terenu, i među ukućanima koje volimo. Ljudi bolnice doživljavaju kao hladna mesta, sumorna i puna negativne atmosfere, iako naravno, ne mora nužno da bude tako. Ipak, kao što smo naveli, dobar broj osoba se odlučuje na lečenje u svom domu. Ovo je slučaj čak i sa ljudima koji su umirući, tj. nalaze se u terminalnim fazama bolesti.

O takvim pacijentima je nemoguće brinuti bez stručne pomoći, odnosno, porodica skoro ništa ne može da učini. Isto tako, postoje bolesnici koji nisu životno ugroženi, ali koji su odabrali lečenje od kuće.

Kućna nega - patronaža

U tim situacijama, mi šaljemo tim lekara određenih specijalnosti, da obave detaljne analize i da uspostave pravilnu dijagnostiku. Naravno, postoje izuzeci od ovih navedenih primera, a to je kada se ipak mora doći u zdravstvenu ustanovu radi magnetne rezonance, skenera, rendgena i slično. Ipak, nakon tih pregleda, dalji tok lečenja, ako pacijent želi tako, moguć je od kuće.

Osećaj sigurnosti i bezbednosti, ne može ništa da zameni, i mi se trudimo da vam to omogućimo. Svaki pacijent ima svoje razloge zbog kojh ne želi da bude lečen u medicinskoj ustanovi, te se trudimo da pružimo uslugu najvišeg kvaliteta.

Dakle, u domu obolelog se sprovode sve potrebne dijagnostičke i terapijske procedure. To može da bude snimanje rada srca ili EKG, holter TA, laboratorijske analiize, holter EKG-a, procena fizičkog i psihičkog stanja obolele osobe, obrada dekubitnih rana i još mnogo toga.

Nudimo sve vrste usluga u zavisnosti od zdravlja i potreba pacijenta, i to na takav način da to bude nega kakvu oboleli zaslužuju, uz lepu reč i ljubazan, iskren osmeh. Ova psihološka podrška od strane stručnog medicinskog osoblja znači zaista dosta, jer bolesna osoba dobija volju da se bori protiv svoje bolesti, naravno, uz podršku ukućana koji se nalaze u domu.

Kada je reč o terapijskim procedurama, u stanju smo da sprovedemo čitav spektar usluga, kako terapijskih, tako i dijagnostičkih. Sanitetski prevoz je tu samo za slučajeve neophodnog odlaska do zdravstvene ustanove. 

 

Evo nekoliko ključnih aspekata kućnog lečenja patronaža:

Procena stanja pacijenta: Pre nego što se pruži bilo kakva vrsta medicinske nege, patronažna sestra vrši procenu stanja pacijenta. To uključuje uzimanje anamneze, fizički pregled, procenu potreba za negom i planiranje odgovarajuće nege.

Davanje medicinskih tretmana: Patronažne sestre pružaju različite medicinske tretmane u kućnom okruženju, uključujući davanje injekcija, promenu zavoja, primenu infuzija i praćenje vitalnih znakova.

Obrazovanje pacijenata: Važan deo patronažne nege je edukacija pacijenata i njihovih porodica o načinima održavanja zdravlja, upravljanju hroničnim bolestima, uzimanju lekova i prepoznavanju simptoma koji zahtevaju hitnu pažnju.

Psihološka podrška: Pacijenti koji se leče kod kuće često se suočavaju sa stresom i emocionalnim izazovima. Patronažne sestre pružaju i podršku pacijentima i njihovim porodicama, nudeći savete i slušajući njihove brige.

Koordinacija sa drugim zdravstvenim radnicima: Patronažne sestre sarađuju sa drugim članovima zdravstvenog tima kako bi obezbedile celovitu negu pacijentima. To može uključivati lekare, fizioterapeute, socijalne radnike i druge.


Davanje injekcija i preventivna vakcinacija

Sanitetski prevoz nepokretnih pacijenata

Davanje infuzione terapije

Medicinski nadzor (kućno lečenje)
Copyright © 2024, Safe Medic. Developed by Animat studio.