Spirometrija se koristi u ambulanti Safe Medic rutinski u svakodnevnoj kliičkoj praksi.

Spirometrijski test pruža podatke koji pomažu pri dijagnostikovanju plućnih bolesti i omogućava praćenje zdravstvenog stanja pluća. Testom se meri maksimalna količina vazduha koju osoba može da udahne i izdahne, kao i koliko vazduha može da izdahne u prvoj sekundi testa. Test  nije bolan i obično traje 10-15 minuta.

Kada treba uraditi spirometriju - indikacije?

Koristi se u otkrivanju i praćenju astme, hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP-a) hroničnog bronhitisa, plućnog emfizema, plućne fibroze itd., kao i kod praćenja uspešnosti terapije kod bolesnika koji imaju već boluju od ovih bolesti.

 •    Dijagnoza i praćenje toka lečenja astme
 •     Dijagnostika respiratornog obolenja kod pacijenata sa poremećajem disanja
 •     Merenje bronhijalne reakcije kod pacijenata za koje se sumnja da imaju astmu
 •     Dijagnoza opstruktivnih i restriktivnih bolesti pluća
 •     Kontrola i praćenje toka bolesti kod respiratornih poremećaja
 •     Procena radne sposobnosti kod procena profesionalnom astmom
 •     Preoperativna procena rizika za anestezije ili operativni zahvat u kardiotorakalnoj hirurgiji
 •     Merenje nivoa odgovora organizma tokom lečenja stanja i bolesti koje se mogu pratiti spirometrijom
 •     Dijagnostika disfunkcije glasnih žica

Spirometrija se izvodi u cilju utvrđivanja prisustva ili odsustva plućne bolesti, otkrivanja ranih promena I progresije bolesti pluća, radi procene stepena plućnog oštećenja, praćena izloženosti aeropolutantima okoline ili na radnom mestu, kao I procene efekata terapije. Za pravilnu procenu potrebna su ponavljana merenja tokom vremena.

Spirometrijska dijagnostika Safe Medical

Pregled se obavlja tako što po instrukcijama lekara specijaliste dišete u cev vezanu za aparat koja se zove spirometar. Tokom testa, izdisaćete koliko vazduha možete, onoliko jako koliko možete. U testu se meri koliko vazduha možete da ukupno izdahnete i koliko vazduha možete da izdahnete u prvoj sekundi testa.

Pregled traje 10-15 minuta. Na osnovu izmerenih parametara koji se uporedjuju sa referentnim vrednostima koje kompjuterski program izračunava za svaku osobu, možemo da odredimo da li postoji eventualno smanjenje vazdušnog prostora u plućima ili eventualna opstrukcija disajnih puteva (astma, akutni ili hronični bronhitis itd).

Pre nego što počnete sa obavljanjem testa medicinski radnik će Vam objasniti tehniku izvodjenja:

 •     Udahnete što više možete i da držite usne čvrsto na delu za usta
 •     Izdahnite najjače i što brže možete
 •     Duvajte dok se vaša pluća ne isprazne i dok vam lekar ne kaže da prestanete

Kao zaključak treba napomenuti da je spirometrija jednostavna i ekonomski nezahtevna pretraga. Lekaru pomaže u dijagnostici i praćenju bolesnika i učinka terapije kod niza bolesti čije posledice dovode do ventilacijskhi poremećaja, a manifestuju se kliničkim zaduhom (otežanim disanjem), kašljem i ograničavanjem fizičkih aktivnosti.

Zakažite vaš termin, ostalo prepustite našem stručnom timu.

 


Spirometrijska dijagnostika i kontrola

Sanitetski prevoz nepokretnih pacijenata

Davanje infuzione terapije

Vitaminske infuzije - Myers Cocktail
Copyright © 2024, Safe Medic. Developed by Animat studio.